Instagram เวอร์ชั่น 7.5 รองรับรูปภาพและวิดีโอทั้งแนวตั้งและแนวนอนแล้ว

by

Instagram คือ แอพพลิเคชั่นสำหรับถ… อ่านเพิ่มเติม