การตั้งค่า IDM ให้รู้จัก .PGDD

.pgdd เป็นนามสกุลไฟล์เอกลัษณ์เฉพาะของ ProgramsDD เท่านั้น สำหรับผู้ที่ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ ด้วยโปรแกรม Internet Download Manager 6.12 ขึ้นไป ให้ทำการตั้งค่าโปรแกรม ดังรูป

IDM

โฆษณา