ระบบปฏิบัติการ

 Remove Watermark Windows 10 - 10  Windows 8-1-1  z21

 


Windows 8 Start

Windows 8 Pro x32 x64 Inc.Activate >> ดาวน์โหลด 1 / ดาวน์โหลด 2

(หมายเหตุ ดาวน์โหลด 2 ของ Windows 8 Pro มีทั้งหมด 18 พาร์ท โดยพาร์ทที่ 1-17 พาร์ทละ 200 MB และพาร์ทที่ 18 มีขนาด 198 MB)

เมื่อโหลดมาครบ 18 พาร์ทแล้ว ให้รีเนม .pgdd เป็น .rar ทุกพาร์ท แล้วแตกไฟล์ด้วยรหัส ProgramsDD เมื่อแตกไฟล์เสร็จจะพบไฟล์ที่เป็น .iso

โดยการนำ .iso ไปใช้ให้ดูคลิป ทำ USB เป็นตัว Boot สำหรับติดตั้ง Windows >> คลิกเพื่อดู

การติดตั้ง Windows 8 Pro >> คลิกเพื่อดู

หมายเหตุ Windows 8 Pro จากเว็บนี้ตอนลงไม่ต้องใส่รหัส 25 หลัก แต่ถ้าดาวน์โหลด Windows 8 มาจากที่อื่นแล้วต้องใส่รหัสให้ใส่ XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH

 

 


 

Windows 7 Ultimated x32 x64 Activated >> ดาวน์โหลด 1 / ดาวน์โหลด 2

(หมายเหตุ ดาวน์โหลด 2 ของ Windows 7 Ultimated มีทั้งหมด 21 พาร์ท โดยพาร์ทที่ 1-20 พาร์ทละ 195 MB และพาร์ทที่ 18 มีขนาด 188 MB)

เมื่อโหลดมาครบ 21 พาร์ทแล้ว ให้รีเนม .pgdd เป็น .rar ทุกพาร์ท แล้วแตกไฟล์ด้วยรหัส ProgramsDD เมื่อแตกไฟล์เสร็จจะพบไฟล์ที่เป็น .iso

โดยการนำ .iso ไปใช้ให้ดูคลิป ทำ USB เป็นตัว Boot สำหรับติดตั้ง Windows >> คลิกเพื่อดู

 

 

 

 

 

 


 

Windows Xp Professional 2009 Original >> ดาวน์โหลด 1 / ดาวน์โหลด 2

มีทั้งหมด 4 พาร์ท โดยพาร์ทที่ 1 – 3 มีขนาด 153 MB แบะพาร์ทที่ 4 มีขนาด 152 MB โหลดมาแล้วรีเนม .pgdd เป็น .rar แล้วแตกไฟล์ด้วยรหัส ProgramsDD

รหัสต้องใช้ตอนติดตั้ง Windows XP >> KWTDY-HYHVW-M9TGD-WYBPT-H7HGQ

การติดตั้ง Windows XP >> คลิกเพื่อดู

โฆษณา