Category Archive: คลิป Adobe Captivate 6

แนวคิดก่อนลงมือสร้างสื่อการเรียนรู้

by

ก่อนจะเริ่มสร้างสื่อการเรียนรู้ เราควรทำความเข้าใจหลักการการสร้างสื่อการเรียนรู้ ก่อนการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ เพราะปัจจุบัน มีเครื่องมือมากมาย ที่สามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ได้ ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญกว่าการใช้เครื่องมือเป็น คือ “ไอเดีย” หรือ “ความคิดสร้างสรรค์” หากใช้เครื่องมือเป็น แต่ไม่เข้าใจวิธีในการผลิต สื่อการเรียนรู้ก็จะออกมาไม่น่าสนใจ ดังนั้นก่อนที่เราจะลงมือสร้างสื่อการเรียนรู้ เรามาทำความเข้าใจแนวคิดกันก่อน ดังคลิป

DragDrop-Clickbox-Advance Action Captivate 6

by

คลิปนี้ ไม่ได้ทำมาเพื่อสอน แต่ทำมาเพื่อแสดงให้เห็นว่า Adobe Captivate 6 ก็สามารถทำอะไรได้มากมาย ถ้าเรารู้จักประยุกต์ใช้เครื่องมือและคำสั่งต่างๆ ซึ่งในหนังสือจะอธิบายไว้ว่าอะไรคืออะไร เมื่อเรานำมาประยุกต์ ก็จะเกิดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ได้มากมาย มีคนหลายๆ คนบอกว่า Adobe Captivate 6 ง่ายมาก แอดมินว่าก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น แต่มันก็ไม่ยากเกินไปที่จะพยายามทำ ซึ่งจากในคลิปก็ต้องใช้ทักษะ Adobe Captivaye 6 ขั้นสูงพอสมควร แต่ก็อย่างที่บอก ก็คือไม่ยากเกินที่จะเรียนรู้ เพราะไม่ได้เป็นการเขียน Code เป็นเพียงการทำผ่านการคลิกเมาส์ สิ่งที่ใช้ในคลิปนี้ก็มี Widget ที่มีชื่อว่า Infosemantics_DragAndDropInteractive_AS3… อ่านเพิ่มเติม

ทำแบนเนอร์ด้วย Adobe Captivate 6

by

ใครบอกว่า Adobe Captivate 6 สร้างสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเดียว ถ้าลองมองให้ดี โปรแกรมนี้มีความสามารถมากมาย แล้วแต่ไอเดียของเราว่าจะประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้อย่างไร ตัวอย่างเช่นใช้ทำแบนเนอร์

แบบทดสอบแบบจับคู่ Adobe Captivate 6

by

สร้างปุ่มปิด-เปิดเสียง Adobe Captivate 6

by

เริ่มต้นสร้างโปรเจค Adobe Captivate 6

by

รู้จักกับ Adobe Captivate 6

by