สร้างสื่อการเรียนรู้ด้วย Captivate สู่การทำแอพฯ ด้วย PhoneGap

ปัจจุบันสื่อการเรียนรู้จะอยู่มีหลากหลายรูปแบบ หากต้องการทำสื่อการเรียนรู้แบบ Mobile Learning ก็สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate ซึ่งหลังจากที่เราสร้างสื่อเสร็จแล้ว จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ เปิดผ่านเบราว์เซอร์ หรือทำเป็นแอพพลิเคชั่นก็ได้ โดยไม่ต้องเขียน Code และไม่ต้องสร้างสื่อใหม่ เรียกได้ว่าทำครั้งเดียวสามารถเลือก Publish ไปใช้งานได้ตามต้องการ  โดยในบทความนี้จะพูดถึงการทำแอพพลิเคชั่นด้วย PhoneGap ซึ่งปัจจุบันรองรับขนาดแอพฯ ได้ถึง 50 MB สำหรับ Free Plan และสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก็คือ ถ้าจะทำแอพพลิเคชั่น จะต้อง Publish ไฟล์โปรเจคเป็น HTML5 เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ Publish > Publish to Computer

AdobeCaptivatePhoneGap01

2. Publish to เลือกเป็น HTML5 / SWF

3. Project title ให้ตั้งชื่อไฟล์โปรเจค

4. Location ให้คลิก Browse เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์

5. คลิกเลือกเฉพาะ HTML5

6. เลือก Zip Files

7. เลือก  Scalable HTML Content

8. คลิก Publish

9. คลิก OK

AdobeCaptivatePhoneGap02-09

10. ไปที่เว็บ PhoneGap

11. เลือก Plan เป็น free สำหรับผู้เริ่มต้น (หากเลือก Plan อื่นจะมีค่าใช้จ่ายและได้รับคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามตาราง)

AdobeCaptivatePhoneGap10-11

12. ลงชื่อเช้าใช้ด้วย Adobe ID

13. คลิก SIGN IN

AdobeCaptivatePhoneGap12-13

14. คลิก Upload a .zip file

15. เลือกไฟล์โปรเจคที่ได้ Publish เอาไว้

16. คลิก Open

AdobeCaptivatePhoneGap14-16

17. รอสักครู่

AdobeCaptivatePhoneGap17

18. ตั้งชื่อแอพพลิเคชั่น

19. คลิก Ready to build

AdobeCaptivatePhoneGap18-19

20. คลิกที่ชื่อแอพพลิเคชั่น

AdobeCaptivatePhoneGap20

21. คลิก Settings

AdobeCaptivatePhoneGap21

22. คลิก Choose file เพื่อเลือกรูปไอคอนของแอพพลิเคชั่น

23. คลิก Save

AdobeCaptivatePhoneGap22-23

24. คลิก Rebuild all แล้วรอสักครู่

25. คลิกดาวน์โหลดตามแพลตฟอร์มที่ต้องการ

AdobeCaptivatePhoneGap24-25

Copyright by admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา