การปรับระยะช่องไฟให้สวยงามใน Adobe InDesign CC 2015

การจัดหน้าหนังสือในโปรแกรม Adobe InDesign หากต้องการจัดข้อความแบบชิดขอบซ้ายและขวา (Justify) จะพบปัญหาข้อความห่าง จัดระยะห่างระหว่างช่องไฟไม่สวยงาม โดยจะพบมากในภาษาไทย ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งค่าเพื่อให้ระยะช่องไฟสวยงามมากขึ้น และแก้ไขปัญหาสระลอยและวรรณยุกต์ทับกัน ซึ่งการเลือกใช้ฟอนต์ จะต้องเลือกฟอนต์ที่เข้ารหัสแบบ Unicode เพื่อการตัดคำภาษาไทยมีความสวยงามและสระไม่ลอย โดยการเลือกฟอนต์ที่ใช้งานได้ดีกับภาษาไทยให้สังเกตที่ตัวฟอนต์จะต้องแสดงผล “กคฎ” ดังรูป หากแสดงเป็น ABC แสดงว่าฟอนต์นั้นไม่สามารถใช้งานได้ดีกับภาษาไทย โดยเข้าไปดูที่ Windows Explorer แล้วปรับ View เป็น Large icons

Justification ID CC Font

หลังจากเลือกใช้ฟอนต์ได้ถูกต้องแล้ว หากต้องการจัดข้อความภาษาไทยแบบชิดขอบซ้ายและขอบขวา (Justify) ให้สวยงาม ให้ตั้งค่าตามขั้นตอนดังนี้

  1. ไปที่ Type > Paragraph Style
  2. จะปรากฏแท็บ Paragraph Style ให้ดับเบิลคลิก Style ที่ต้อองการ (จะให้ดีต้องเริ่มทำตอน Basic Paragraph ตอนสร้าง Paragraph Style ใหม่ขึ้นมาจะได้ไม่ต้องมาตั้งค่าบ่อยๆ)
  3. ไปที่คำสั่ง Justification
  4. กำหนดค่า Word Spacing เป็น 70%, 100%, 150% และ Letter Spacing เป็น -5%, 0%, 25% และ Glyph Spacing เป็น 100%, 100%, 100% ดังรูป
  5. กำหนด Composer เป็น Adobe World-Ready Paragraph Composer
  6. คลิก OK

Justification ID CC

หากตั้งค่าตามรูปแล้ว จะพบว่า ไม่ว่ากล่องข้อความจะมีขนาดเท่าไรก็ตาม ข้อความจะจัดชิดขอบซ้ายและขวาอย่างสวยงาม และมีการตัดคำให้อัตโนมัติอีกด้วย

 

Copyright By Admin kha00at ProgramsDD

 

โฆษณา