เปิดโปรแกรมเก่าหรือเกมเก่าใน Windows 10 ด้วยโหมด Compatibility

by

เมื่อมี Windows ออกมาใหม่ ปัญหาที… อ่านเพิ่มเติม