สูตรการคำนวณสันปกหนังสือ

โปรแกรม Adobe Indesign เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ โดยมากแล้วจะใช้กับเนื้อหาที่อยู่ด้านในเป็นหลัก ส่วนการออกแบบปกส่วนใหญ่จะไปใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop มากกว่า เนื่องจากทั้ง 2 โปรแกรมนี้อิสระเรื่องการวาดรูปและจัดวางวัตถุมากกว่า Adobe Indesign แต่ที่จริง Adobe Indesign ก็สามารถทำหน้าปกได้ในตัวอยู่แล้ว ที่จริงทำได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมใดๆ มีการกำหนดความหนาของสันได้ง่าย หากต้องการกราฟิกเพิ่มเติมจึงหันไปใช้ Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop

ในบทความนี้ ไม่ได้เจาะจงเรื่องการใช้โปรแกรมใดๆ เพียงแต่ว่าในการทำหนังสือนั้นหากจะให้สมบูรณ์ จึงต้องเรียนรู้ถึงการคำนวณสันปกหนังสือ หากหนังสือมีความหนามักจะใช้การเข้าเล่มโดยใช้วิธีไสกาว ซึ่งความหนาของสันเกิดจากการคำนวณความหนาของเนื้อใน โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

 

CoverBook

 

Copyright By Admin kha00at ProgramsDD

 

 

โฆษณา