วิธีการดาวน์โหลดไฟล์อัพเกรดเป็น Windows 10

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลด Windows 10 จาก Microsoft คลิกที่นี่เพื่อไปหน้าดาวน์โหลด

2. เลือกดาวน์โหลด Media Creation Tool เวอร์ชั่นที่ต้องการ โดยมีให้เลือกระหว่าง 32 บิต กับ 64 บิต แต่ละไฟล์ขนาดประมาณ 18 MB

Windows 10 Download 01-02

3. เมื่อดาวน์โหลด Media Crำation Tool เสร็จแล้ว ให้ดับเบิลคลิกเวอร์ชั่นที่ต้องการดาวน์โหลด (ตัวอย่างเลือก x64)

Windows 10 Download 03

4. คลิกเลือกคำสั่งที่ต้องการ ดังนี้

– คลิกตัวเลือก Upgrade this PC now สำหรับอัพเกรดทันที

– คลิก Create installation media for another PC สำหรับดาวน์โหลดตัวติดตั้งสำหรับติดตั้งในเครื่องอื่นๆ ด้วย (ตัวอย่างใช้วิธีนี้ และแนะนำวิธีนี้)

5. คลิก Next

Windows 10 Download 04-05

6. เลือกภาษา สถาปัตยกรรม และรุ่น ดังนี้

– Language แนะนำให้เลือก English (United States)

– Edition แนะนำให้เลือก Windows 10 Pro

– Architecture เลือก 32 บิต 64 บิต หรือเลือก Both สำหรับเลือกทั้ง 2 แบบในไฟล์เดียว

Windows 10 Download 06-07

8. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการนำไปใช้ในการติดตั้ง

– USB Flash drive ติดตั้งลงแฟลชไดรว์

– ISO file ดาวน์โหลดไฟล์เป็น .iso เพื่อจะไรท์ลง DVD หรือ ไรท์ลงแฟลชไดรว์ต่อไป

9. คลิก Next

Windows 10 Download 08-09

10. เลือกที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลด

11. ตั้งชื่อไฟล์

12. คลิก Save

Windows 10 Download 10-12

13. รอสักครู่ (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ในการดาวน์โหลดตัวติดตั้ง Windows 10 (ความเร็วขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตที่ใช้)

Windows 10 Download 13

14. รอสักครู่ขณะยืนยันการดาวน์โหลด

Windows 10 Download 14

15. รอสักครู่ขณะกำลังสร้างตัวติดตั้ง Windows 10

Windows 10 Download 15

16. คลิก Finish

Windows 10 Download 16

17. จะได้ไฟล์ .iso สำหรับ Windows 10

– สามารถแตกไฟล์และอัพเกรดได้ทันที (แนะนำวิธีนี้)

– ไรท์ลงแผ่น DVD แล้วติดตั้งแบบ Upgrade (คลิกเพื่อดูวิธีการ)

– ไรท์ลง USB Flash Drive แล้วติดตั้งแบบ Upgrade (คลิกเพื่อดูวิธีการ)

Windows 10 Download 17

 

หลังจากได้ไฟล์สำหรับติดตั้ง Windows 10 แล้วให้ทำดังนี้ คลิกที่นี่

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา