วิธีการตรวจสอบโปรแกรม “สแกนไวรัส” ว่าดีแค่ไหน ?

1. เปิดโปรแกรม Notepad ขี้นมา

2. Copy โค้ดด้านล่างไปใส่ใน Notepad

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

3. Save ไฟล์เป็นชื่อ virus.com

4. เปิดโปรแกรมสแกนไวรัส แล้วทำการสแกนไฟล์ virus.com

ScanVirusTest

 

Copyright By ProgramsDD

โฆษณา