ปิดคอมพิวเตอร์แบบไหนดี

TurnOff

 

 

  • Turn Off หรือ Shut Down เป็นการปิดเครื่องแบบสมบูรณ์ การใช้งานครั้งถัดไปจะใช้เวลาเปิดเครื่องและโปรแกรมมากกว่า แบบอื่นๆ
  • Stand By หรือ Sleep เป็นการเข้าสู่โหมดใช้ไฟแบบน้อยที่สุด ระบบปฏิบัติการและ โปรแกรมที่เปิดไว้ทั้งหมด จะถูกเก็บไว้ที่ RAM ซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าในการทำงาน เมื่อเปิด เครื่องใหม่ ระบบก็จะเปิดงานทุกอย่างที่ค้างไว้ขึ้นมาทันที
  • Hibernate จะคล้ายกับ Stand By แต่ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมที่เปิดไว้ทั้งหมด จะถูกเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์แทน ทำให้ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงระบบเลย สามารถถอดปลั๊กไฟได้ เหมือนกับการปิดแบบ Shut Down เมื่อเปิดเครื่องใหม่ ระบบก็จะเปิดงานทุกอย่างที่ ค้างไว้ขึ้นมา โดยใช้เวลามากกว่า Stand By
โฆษณา