นำไฟล์รูปภาพออกจาก Word

ในเอกสาร Word มักจะประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นข้อความและรูปภาพ หากต้องการนำรูปภาพที่อยู่ใน Word ออกไปใช้งาน เราสามารถนำรูปภาพออกจาก Word ให้เป็นไฟล์รูปภาพทั่วไปได้ แต่คุณภาพของไฟล์จะลดลงเล็กน้อยซึ่งถือว่ายังคมชัดอยู่ โดยบันทึกไฟล์ Word ให้เป็น Web Page ก่อน ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่เมนูไฟล์

Save Image Word 1

 

2. คลิกบันทึกเป็น

3. คลิกคอมพิวเตอร์ (ใน Word 2013 จะต้องเลือกว่าจะเก็บไฟล์ไว้ใน OneDrive หรือ ในคอมพิวเตอร์)

4. เลือกที่เก็บไฟล์

5. ตั้งชื่อไฟล์

6. กำหนดชนิดไฟล์ที่บันทึกเป็น Web Page (ขั้นตอนนี้สำคัญ)

7. คลิกบันทึก

Save Image Word 2

 

8. จะปรากฏไฟล์ HTML และโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์

Save Image Word 3

 

9. สังเกตว่า รูปภาพแต่ละรูปภาพจาก Word จะถูกบันทึกออกมาเป็น 2 ไฟล์ ดังนี้

– ไฟล์แรก เป็นไฟล์ที่มีขนาดรูปภาพเท่ากับไฟล์รูปภาพต้นฉบับก่อนนำมาใช้ใน Word

– ไฟล์ที่สอง เป็นไฟล์ที่ผ่านการย่อ การครอป มาแล้ว

Save Image Word 4

 

ดังนั้น การนำไฟล์รูปภาพไปใช้งานต่อ จึงควรเป็นรูปภาพไฟล์แรก

 

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

 

โฆษณา