แทรกคำอธิบายภาพอัตโนมัติใน Word

แทรกคำอธิบายภาพ หรือ Insert Caption ใน Microsoft Word เป็นคำสั่งที่มีคุณสมบัติใส่ข้อความใต้หรือเหนือภาพ โดยจะไล่ลำดับอัตโนมัติ เหมาะในการทำงานที่ในไฟล์มีรูปภาพจำนวนมาก และต้องไล่ลำดับภาพไปเรื่อยๆ ซึ่งการลำดับรูปภาพโดยการพิมพ์ลำดับเลขเอง มีโอกาสที่จะไล่ลำดับเลขรูปภาพผิดพลาดได้ ดังนั้นคำสั่งนี้จึงเข้ามาช่วยให้การไล่ลำดับเลขของรูปภาพ ทำให้ไม่หลงลำดับเลขผิดพลาด โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. คลิกขวาที่รูปภาพลำดับแรก แล้วคลิกคำสั่งแทรกคำอธิบายภาพ (ภาษาอังกฤษ Insert Caption)

Insert Caption Word 01

 

2. จะปรากฏหน้าต่างคำอธิบายภาพ ให้คลิกป้ายชื่อใหม่ เพื่อกำหนดคำนำหน้าอัตโนมัติหน้าข้อความอธิบายภาพ

Insert Caption Word 02

 

3. กำหนดป้ายชื่อตามต้องการ (ในตัวอย่างตั้งเป็น “รูปที่”)

4. คลิกตกลง

Insert Caption Word 03-04

 

5. จะปรากฏคำว่า รูปที่ และมีเลข 1 ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้เคาะ Space Bar 1 เคาะ แล้วพิมพ์ข้อความอธิบายภาพตามต้องการ (ในตัวอย่างกำหนดตำแหน่งเป็น “ใต้รายการที่เลือก”)

6. คลิกตกลง

Insert Caption Word 05-06

 

7. จะปรากฏข้อความอธิบายภาพ ให้กำหนดฟอนต์ ขนาด และจัดรูปแบบตามต้องการ

Insert Caption Word 07

 

8. คลิกขวาที่รูปภาพถัดไป แล้วคลิกคำสั่งแทรกคำอธิบายภาพ

Insert Caption Word 08

 

9. ถ้าใช้ป้ายชื่อเดิมให้กำหนดป้ายชื่อที่ตั้งไว้

10. จะปรากฏคำว่า รูปที่ และะมีเลข 2 ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้เคาะ Space Bar 1 เคาะ แล้วพิมพ์ข้อความอธิบายภาพตามต้องการ (ในตัวอย่างกำหนดตำแหน่งเป็น “ใต้รายการที่เลือก”)

11. คลิกตกลง

Insert Caption Word 09-11

 

12. จะปรากฏข้อความอธิบายภาพ ให้กำหนดฟอนต์ ขนาด และจัดรูปแบบตามต้องการ

Insert Caption Word 12

 

13. หากมีการแทรกลำดับรูปภาพ ลำดับที่อยู่ถัดไปจะเปลี่ยนลำดับไปเรื่อยๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องมานั่งไล่ลำดับใหม่ หากมีการลบลำดับรูปภาพ ให้คลิกขวาที่หมายเลขลำดับ แล้วคลิกคำสั่งอัพเดตข้อมูล

Insert Caption Word 13

 

เพียงเท่านี้การลำดับหมายเลขคำอธิบายภาพ จะลดความผิดพลาดลงได้

 

Copyright By Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา