Dummy Text สำหรับออกแบบเอกสารใน Word

ในการสร้าง Template เอกสารใน Word เพื่องานออกแบบในระยะแรก มักจะเน้นการนำเสนอโครงสร้างของเอกสาร สีสันของเอกสาร การจัดรูปแบบของเอกสาร มากกว่าการนำเสนอเนื้อหา

บางครั้งในการจัดทำเอกสารที่มีเนื้อหาที่ไม่โดดเด่น อาจจะใช้กลยุทธ์นี้ในการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้อ่านในด้านเนื้อหา มาใส่ใจกับรูปแบบเอกสารที่สวยงาม ซึ่งจะทำให้เอกสารสิ่งพิมพ์ที่ได้จาก Word ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น และถ้ารู้จักการใช้คำสั่งต่างๆ ใน Word ให้เป็น ก็สามารถมีหนังสือสวยๆ โดยที่ไม่ต้องง้อ Adobe Indesign เลย

สิ่งที่นักออกแบบจะเข้าใจดีนั่นก็คือ “ข้อความจำลอง” หรือ “Dummy Text หรือ “Placeholder Text” เมื่อทำการวางรูปแบบโครงร่างเอกสารแล้ว จึงจะนำเนื้อหาจริงมาแทนที่

Microsoft Word ได้มีคำสั่ง Dummy Text ไว้ 2 คำสั่ง ได้แก่ =lorem(X,Y) และ =rand(X,Y) ซึ่งทั้งสองคำสั่งนี้มีลักษณะการทำงานที่คล้ายกัน โดยรายละเอียดมีดังนี้

คำสั่ง =lorem(X,Y) ตัวอักษร X หมายถึงจำนวนย่อหน้า (Paragraph) ส่วนตัวอักษร Y หมายถึงจำนวนบรรทัดทั้งหมดรวมทั้ง 2 ย่อหน้า วิธีการใช้งานเพียงแค่พิมพ์คำสั่งลงไปแล้วกด Enter ในตัวอย่าง จะเป็น =lorem(2,9) หมายถึง มีข้อความจำลอง 2 ย่อหน้า รวมแล้ว 9 บรรทัด ดังรูป

Dummy Text 1

Dummy Text 2

 

คำสั่ง =rand(X,Y) ตัวอักษร X หมายถึงจำนวนย่อหน้า (Paragraph) ส่วนตัวอักษร Y หมายถึงจำนวนบรรทัดใน 1 ย่อหน้า วิธีการใช้งานเพียงแค่พิมพ์คำสั่งลงไปแล้วกด Enter ในตัวอย่าง จะเป็น =rand(2,5) หมายถึง มีข้อความจำลอง 2 ย่อหน้า ย่อหน้าละ 5 บรรทัด ดังรูป

Dummy Text 3

Dummy Text 4

 

ลองใช้วิธีนี้ในการออกแบบเอกสารด้วย Microsoft Word อาจจะทำให้เอกสาร รายงานต่างๆ มีความน่าสนใจ และเกิดไอเดียในการสร้างสรรค์เอกสารได้ไม่แพ้โปรแกรมอื่นๆ ไว้มีโอกาสจะมาแนะนำเรื่องการใช้ Word ทำหนังสือให้สวยได้ไม่แพ้ Adobe Indesign นะครับ

 

Copyright By Admin kha00at ProgramsDD

 

 

โฆษณา