โครงสร้างพื้นฐานของภาษา HTML

ภาษา HTML จะเก็บให้มีนามสกุล .html หรือ .htm โดยที่เอกสาร HTML มีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อหา และส่วนที่เป็นคำสั่งหรือแท็กรูปแบบโครงสร้างของเอกสาร HTML จะเป็นดังนี้

HTML

 

HTML Structure

 

ถ้าเราไม่เขียนก็ได้ แต่ Search Engine จะทำการหาข้อความ หรือเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ไปแทน ซึ่งอาจไม่ใช่ใจความสำคัญ หรือส่วนสำคัญของเว็บไซต์ของเราก็ได้ จะเป็นการดีมากถ้าเราสละเวลาเล็กน้อยเพื่อเขียนรายละเอียดส่วนนี้

Meta tags นั้นมีไว้สำหรับใส่รายละเอียดของ Metadata ซึ่งจะบรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บเพจที่กำลังแสดงผลอยู่ metadata ไม่ได้ถูกคิดค้นมาเพื่อใช้งานกับเว็บเพจ เพราะแรกเริ่มเดิมทีนั้น metadata ได้ถูกใช้ในกลุ่มพัฒนาฐานข้อมูลที่อ้างอิงถึงสารสนเทศ ในห้องสมุดเพื่อให้บรรณารักษ์ได้ใช้ในการจัดการระบบห้องสมุด ซึ่งถ้าหากจะว่าไปแล้วเราก็อาจเปรียบเทียบได้ว่า เว็บเพจต่างๆ นั้นเปรียบเสมือนห้องสมุดโลกขนาดใหญ่ ด้วยเหตุผลนี้เองจึงได้มีแนวความคิดในการนำ metadata มาประยุกต์ใช้กับเว็บเพจต่างๆ

ตัวอย่างการใช้งาน Meta tags นั้นเราจะเขียน code ให้อยู่ในส่วนของ <HEAD></HEAD> ในหน้าเว็บเพจที่เราต้องการใช้ Meta tags ตัว Meta tags เองนั้นมีมากมายหลายแบบ จะขอกล่าวแบบที่นิยมใช้กันดังนี้
<HEAD>
<META HTTP-EQUIV=”CONTENT-TYPE” CONTENT=”TEXT/HTML; CHARSET=รหัสมาตราฐานภาษาที่ใช้บนเว็บ” >
<META NAME=”KEYWORDS” CONTENT=”ใส่คำสำคัญ”>
<META NAME=”DESCRIPTION” CONTENT=”ใส่เนื้อหาเกี่ยวกับเว็บไซต์”>
<META NAME=”AUTHOR” CONTENT=”ใส่ชื่อ”>
<META NAME=”COPYRIGHT” CONTENT=”ใส่พวกชื่อบริษัทแสดงความเป็นเจ้าของเว็บ”> 
<META NAME=”GENERATOR” CONTENT=”ใส่เครื่องมือที่ใช้สร้างเว็บไซต์”>
<META name=”ABSTRACT” content=”ใส่สาระสำคัญเนื้อหาเอกสาร”>
<META NAME=”ROBOT” CONTENT=”ต้องกำหนดค่า”> 
<META NAME=”REVISIT-AFTER” CONTENT=”ต้องกำหนดค่า”> 
<META HTTP-EQUIV=”REFRESH” CONTENT=”2;URL=หน้าที่ต้องการให้รีไดเร็คไป”> 
<META HTTP-EQUIV=”expires” CONTENT=”วันที่เวลาวันหมดอายุให้ลบออกจากฐานข้อมูล”>
<META name=”Distribution” content=”ระดับการเผยแพร่”>
<META NAME=”CONTACT_ADDR” CONTENT=”ใส่อีเมล์สำหรับให้คนติดต่อกลับ”> 
<META NAME=”RATING” CONTENT=”ระบุกลุ่มคนเข้าดู”>
<META NAME=”LANGUAGE” CONTENT=”ภาษาที่ใช้ในเว็บ”>
</HEAD>
———————————————————————-

Meta tags ที่ใช้กำหนดชนิดตัวอักษร

<META HTTP-EQUIV=”Content-Type” CONTENT=”text/html;charset=UTF-8″>
meta tags นี้จะบอกชุดตัวอักษรที่ใช้กับภาษาไทย ให้ Browser ใช้ชุดตัวอักษร UTF-8 สำหรับเปิดเว็บเพจของเรา

Meta tags ที่จำเป็นสำหรับ Search Engine

<META NAME=”keywords” CONTENT=”ออกแบบเว็บไซต์, เว็บดีไซต์ “>
บอกคำที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจหน้านี้ เป็นคำที่ใช้ในการค้นหาหน้านี้ คั่นด้วยสัญลักษณ์ (,)
<META NAME=”description” CONTENT=”รับออกแบบเว็บไซต์ คุณภาพดี ในราคาที่คุณกำหนดได้ “>
บอกรายละเอียดของเว็บเพจแบบคร่าวๆ

Meta tags สำหรับบอกชื่อผู้เขียนหน้านี้ และลิขสิทธิ์

<META NAME=”author” CONTENT=”ClickmeDesign Team”>
ผู้เขียนหน้านี้

<META NAME=”copyright” CONTENT = “ClickmeDesign Co., Ltd. “>
ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

——————————————————-

สำหรับ Meta tags ที่จำเป็นต้องใช้จริงๆนั้นมีแค่ 3 ตัวนั้นคือ

1. <META HTTP-EQUIV=”Content-Type” CONTENT=”text/html;charset=UTF-8″>
2. <META NAME=”keywords” CONTENT=””>
3. <META NAME=”description” CONTENT=””>
สำหรับตัวอื่นๆนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความจำเป็น

 

Copyright by Admin Tie ProgramsDD

โฆษณา