ทดสอบระบบปฏิบัติการด้วย VMware Workstation

Windows 10 เป็นระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดจากไมโครซอฟต์ และทุกครั้งที่มี Windows รุ่นใหม่ออกมาให้ดาวน์โหลด ผู้ใช้จำนวนมากก็อยากทดสอบระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ ซึ่งต้องใช้ความรู้และทักษะในการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์พอสมควร ซึ่งผู้เขียนมีทางออกสำหรับผู้ที่สนใจทดสอบระบบปฏิับัติการ Windows รุ่นใหม่ โดยที่ไม่กระทบกระเทือน Windows ที่เราใช้ทำงาน เล่นเกม ที่กำลังใช้งานอยู่ นั่นก็คือใข้โปรแกรม VMware Workstation นั่นเอง

VMware Workstation

 

โปรแกรม VMware Workstation เป็นโปรแกรมสำหรับจำลองระบบปฏฺบัติการต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเป็น Windows ก็ได้ โปรแกรมนี้ต้องการทรัพยากรเครื่องค่อนข้างสูง คอมพิวเตอร์ตระกูล Ultrabook จะใช้งานโปรแกรม VMware Workstation จำลองระบบปฏฺิบัติการ 64 บิตไม่ได้ หากต้องการจำลองระบบปฏิบัติการ WIndows 64 บิต จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเสปคที่สูงและติดตั้ง Windows 7 64 บิตเป็นอย่างน้อย

—————————————————————

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

 

 

 

โฆษณา