“อิติปิโส” แอพพลิเคชั่นสวดมนต์สำหรับคนสมัยใหม่

บทสวดมนต์บทที่ยากต่อการท่องก็คือบทอิติปิโส และบทสวดชินบัญชร โดยเฉพาะบทอิติปิโสที่ต้องสวดมากกว่าอายุของผู้สวด 1 จบ ถ้าอายุน้อยๆ ก็คงไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าอายุเริ่มมากขึ้น ก็อาจจะนับผิดพลาดได้ แอพพลิเคชั่น “อิติปิโส” จึงเข้ามาช่วยนับและเปล่งเสียงสวดออกมาให้สวดตามจนจบ ทำให้เราท่องบทสวดมนต์ได้อย่างถูกต้อง มีสมาธิ ไม่ต้องกังวลเรื่องนับจำนวนรอบในการสวด

Itipiso

วิธีการใช้งานบทสวดอิติปิโสมี 2 วิธี

1. จำนวนรอบ –> ให้กรอกจำนวนจบลงไปในช่องที่กำหนด ในกรณีนี้แอพพลิเคชั่นจะสวดตามจำนวนรอบที่กำหนดไว้

2. วันเกิด –> ให้ใส่ข้อมูลวันเกิดในช่องที่กำหนด ในกรณีนี้แอพพลิเคชั่นจะสวดตามอายุบวกหนึ่งจบ

—————————————————————–

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ App Store รองรับ iOS เท่านั้น

—————————————————————–

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา