Defragment กันเถอะ

Introduction

หลังจากที่เราติดตั้ง Windows และโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว สิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามก็คือการ Defragment ฮาร์ดดิสก์ ซึ่งส่งผลให้เมื่อใช้คอมพิวเตอร์ไปนานๆ แล้ว คอมพิวเตอร์มีอาการอืด ทำงานช้าลง และทำให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่ช้าลง เนื่องจากระบบจะเสียเวลาในการค้นหาไฟล์เพื่อนำมาเปิดใช้งาน

Defragment คืออะไร

Defragment หมายถึง การจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้เป็นระเบียบ ปกติการจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ ข้อมูลจะกระจัดกระจายไปส่วนต่างๆ ใน Partition ทำให้พื้นที่ว่างแต่ละจุดไม่ได้ถูกรวมกันเป็นที่ว่างที่กว้าง ทำให้คอมพิวเตอร์เสียเวลาในการค้นหาไฟล์ใน Partition นั้นๆ

การ Defragment เปรียบเสมือนการจัดห้องที่มีของเท่าเดิมให้เป็นระเบียบ ทำให้วางข้าวของเพิ่มได้อีก เพราะที่ว่างถูกจัดมาไว้ด้วยกัน ดีกว่าปล่อยให้ที่ว่างเท่าเดิม แต่ว่างจุดนั้นนิดจุดนี้หน่อย เอาแต่ของมายัดไว้ตามจุดต่างๆ ในห้องจนห้องรก

Defragment 1

จากรูปจะเห็นได้ว่า ฮาร์ดดิสก์ที่มีพื้นที่ว่างเท่าเดิม ก่อนทำการ Defragment จะมีพื้นที่ว่างกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ เมื่อเรานำข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เข้าไป จะพบว่าไม่สามารถนำข้อมูลขนาดใหญ่ลงไปในฮาร์ดดิสก์ได้ เนื่องจากที่ว่างแต่ละจุดไม่เพียงพอต่อการใส่ข้อมูลขนาดใหญ่ ทั้งๆ ที่คอมพิวเตอร์แจ้งว่ามีพื้นที่เหลือเพียงพอ เมื่อทำการ Defragment เสร็จแล้ว ข้อมูลจะถูกจัดอยู่ในฮาร์ดดิสก์อย่างเป็นระเบียบ ทำให้นำข้อมูลขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่ว่างได้ และที่สำคัญทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล จัดการไฟล์ต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น

การใช้งานคำสั่ง Defragment

การใช้งานคำสั่ง Defragment สามารถทำได้ทุกไดรว์ในฮาร์ดดิสก์ ทั้ง C, D, E และ External Harddisk ด้วย เพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเป็นระเบียบ โดยการใช้งานคำสั่ง Defragment มี 2 ลักษณะ คือใช้คำสั่งในระบบปฏิบัติการ และใช้โปรแกรมอื่นๆ ช่วย

1. ใช้คำสั่งในระบบปฏิบัติการ สามารถเลือกได้โดยคลิกขวาที่ไดรว์ที่ต้องการ แล้วเลือกคำสั่ง Properties จากนั้นไปที่แท็บ Tools จะเจอคำสั่ง Defragment

Defragment 3

2. ใช้โปรแกรมอื่นๆ ช่วย ยกตัวอย่างเช่น TuneUp Utilities 2014 หากเป็นโปรแกรมที่เชื่อถือได้ จะสามารถ Defragment ได้ดีกว่าคำสั่งในระบบปฏิบัติการ และมีคำสั่งอื่นๆ ที่ทำให้ฮาร์ดดิสก์ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ระบบทำงานได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องไปปรับแต่งการทำงานของเครื่องแต่อย่างใด สังเกตว่าโปรแกรมนี้จะมีคำสั่ง Shut down computer after maintenance is completed. หากเลือกคำสั่งนี้ คอมพิวเตอร์จะ Shut down เองหลังจากที่ Defragment เสร็จ ทำให้เราออกไปทำธุระข้างนอกได้อย่างสบายใจ

Defragment 2

ข้อพึงระวัง

1. การ Defragment ครั้งแรกจะใช้เวลานานมาก แต่ครั้งต่อๆ ไปจะเร็วขึ้น เหมือนกับห้องรกจะใช้เวลาจัดนานกว่าห้องที่ค่อนข้างเป็นระเบียบ

2. ขณะ Defragment ไม่ควรใช้งานคอมพิวเตอร์หนักเกินไป จะทำให้ฮาร์ดดิสก์ทำงานหนักกว่าปกติ (เปิดเพลง เล่นเน็ตแก้หงา ถือว่าใช้ได้)

3. การ Defragment เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ควรทำบ่อยเนื่องจากทำให้ฮาร์ดดิสก์ทำงานหนักกว่าปกติ 2-3 เดือน ทำ 1 ครั้งก็พอ หรือถ้าไม่ได้มีข้อมูลเข้าออกมากนัก 5-6 เดือนทำ 1 ครั้งก็พอ หรือเริ่มรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เริ่มอืด ให้ทำการ Defragment ดูตามสมควร

4. สำหรับ Solid State Drive (SSD) จะไม่สามารถ Defragment ได้ เนื่องจากลักษณะการทำงานไม่เหมือนฮาร์ดดิสก์

——————————————————————————————

Copyright By Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา