ตั้งค่าโปรเจคก่อนลงมือสร้างชิ้นงานใน Adobe Captivate 8

ก่อนที่จะลงมือทำการสร้างชิ้นงาน ให้ทำการกำหนดค่า Preferences ซึ่งจะมีประโยชน์และประหยัดเวลาในการทำงานกับวัตถุจำนวนมาก โดยมีขั้นตอนดังนี้

 


Copyright by Admin kha00at

 

โฆษณา