การติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 8

ในบทความนี้ แอดมินขอพูดถึงการติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 8 ซึ่งที่จริงแล้วการติดตั้งโปรแกรมนี้ก็คล้ายๆ กับโปรแกรมทั่วไป หลายคนติดตั้งไม่สำเร็จเนื่องจากต้องกรอก Adobe ID หากไม่มีจะไม่สามารถทำการติดตั้งได้ ดังนั้นหากต้องการติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 8 อย่างราบรื่น แนะนำให้ตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปชั่วคราวก่อน เพื่อไม่ให้โปรแกรมมันเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Adobe และสามารถติดตั้งโปรแกรมได้อย่างราบรื่น

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา