การเปิดโปรแกรมและส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Captivate 8

ต้องบอกว่าโปรแกรม Adobe Captivate 8 หน้าตาและลักษณะการใช้งาน วิธีการทำงานในเวอร์ชั่นนี้ เปลี่ยนไปจากเวอร์ชั่นก่อนหน้ามาก เพื่อเป็นการทำความเข้าใจให้ตรงกัน จึงควรเข้าใจส่วนต่างๆ ของโปรแกรมก่อน

 

โฆษณา