จัดข้อความอย่างรวดเร็วด้วย Style ใน Word

ปกติคนส่วนมากเปิดโปรแกรม Word แล้วก็พิมพ์งานทันที ในกรณีที่พิมพ์เอกสารหลายสิบหน้า ที่มีทั้งหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และเนื้อหา จะต้องพบกับปัญหาต้องมาระบายดำเพื่อเลือกข้อความ และปรับฟอนต์ ปรับขนาดอักษร ปรับตัวเข้ม ปรับสี จัดชิดซ้าย ชิดขอบ ฯลฯ หลายคลิกกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการทำงานแบบเดิมๆ มาใช้ Style ก็จะทำให้จัดเอกสารส่วนต่างๆ ได้ภายในคลิกเดียว โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. กำหนดคุณสมบัติของข้อความตามต้องการ

2. พิมพ์ข้อความ

3. ไปที่ส่วนเก็บสไตล์ แล้วคลิกสร้างสไตล์ แล้วทำการตั้งชื่อสไตล์

4. สไตล์ที่ใช้จะปรากฏในชุดสไตล์

Word Style

ให้เราทำการสร้างสไตล์ เช่น หัวข้อหลัก หัวข้อรอง และส่วนของเนื้อหาไว้ โดยใช้ 4 ขั้นตอนดังกล่าว จะทำให้เรากำหนดส่วนต่างๆ ของเอกสารได้ง่ายและเร็วขึ้น เช่น ข้อความหัวข้อหลัก ก็สามารถคลิกสไตล์ที่เราสร้างได้เลย ไม่ต้องมาคลิกปรับเป็นตัวหนา เปลี่ยนฟอนต์ ปรับขนาดฟอนต์ ฯลฯ หลายคลิกให้เสียเวลา

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา