แปลงข้อความในรูปภาพเป็น Word

การแปลงข้อความในรูปภาพเป็น Word เรียกเทคนิคนี้ว่า OCR ไม่ว่าเอกสารจะอยู่ในรูปแบบ PDF, รูปภาพ หรือเอกสารที่สแกนมาจากเครื่องสแกน ก็สามารถนำข้อความในรูปแบบต่างๆ แปลงเป็นข้อความที่แก้ไขได้ ด้วยโปรแกรม ABBYY Fine Reader

ไม่ว่าจะเป็นเอกสารในรูปแบบใดก็ทำได้ แต่ถ้าเป็นไฟล์ PDF ที่มีการ LOCK เอาไว้ ป้องกันไม่ให้ใครสามารถคัดลอกข้อความใน PDF นั้นไปใช้ เทคนิค OCR สามารถทำได้ เพียง Capture เอกสารในหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วบันทึกเป็นไฟล์ JPEG เพียงเท่านี้ข้อความก็จะอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ ที่สามารถนำไป Detect เป็นข้อความ เพื่อนำไปแก้ไขต่อใน Word ได้ ภายในไม่กี่นาที โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

 

1. เปิดโปรแกรม ABBYY FineReader แล้วเลือกคำสั่ง File (PDF/Image) to Microsoft Word

ABBYY Fine Reader 01

2. เลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วคลิก Open

ABBYY Fine Reader 02

3. ข้อความจะถูกแปลงเป็นตัวอักษรที่แก้ไขได้ใน Word

ABBYY Fine Reader 03

 

สำหรับข้อความภาษาอังกฤษนั้น ความสมบูรณ์อยู่ประมาณ 99% แต่สำหรับภาษาไทย ความสมบูรณ์อยู่ประมาณ 70-80% ขึ้นอยู่กับฟอนต์ในรูปภาพ ขนาดของฟอนต์ และความคมชัดของรูปภาพควรมี Resolution 300 dpi เป็นค่าที่เพี้ยนน้อยที่สุดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ก่อนจะจบบทความ ผู้เขียนอยากจะฝากไว้ว่า OCR เป็นเพียงวิธีที่ทำให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์เอกสารเท่านั้น ไม่แนะนำให้เกิดการโจรกรรมทางวรรณกรรม (ละเมิดลิขสิทธิ์ด้านงานเขียน) หากมีการนำข้อความจากตำราหรือไฟล์ใด ควรอ้างอิงที่มา เพื่อเป็นการให้เกียรติต้นฉบับ

 

Copyright By Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา