วิธีเพิ่มข้อมูลลง CD-R/DVD-R ที่ใช้แล้ว

Nero ProgramsDD 1

 

สมัยก่อน ตำราหลายเล่ม ได้เขียนเอาไว้ว่า CD-R/DVD-R เมื่อบันทึกข้อมูลลงไปในแผ่นแล้ว จะไม่สามารถนำมาบันทึกข้อมูลซ้ำได้ แต่สมัยนี้ต้องบอกว่าสามารถทำได้เรื่อยๆ จนกว่าพื้นที่ในแผ่นจะเต็ม โดยใช้โปรแกรม Nero Express แต่ต้องเข้าใจว่า CD-R/DVD-R ไม่สามารถลบข้อมูลในแผ่นได้ เมื่อพื้นที่ในแผ่นเต็มแล้วจะต้องเปลี่ยนไปใช้แผ่นใหม่ ซึ่งแผ่น CD-R/DVD-R จะเป็นแผ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มได้เรื่อยๆ หรือไม่ ขึ้นอยู่กับตอน Burn แผ่นในครั้งแรก

ใครว่า CD-R/DVD-R เพิ่มไฟล์ในแผ่นที่ใช้แล้วไม่ได้ ที่จริงทำได้โดยก่อนคลิก Burn ให้เลือกคำสั่ง Allow files to be added later (multisession disc) เพื่อให้ CD-R / DVD-R สามารถเพิ่มไฟล์ได้เรื่อยๆ ในภายหลัง จนกว่าพื้นที่ในแผ่นจะเต็ม หากไม่เลือกคำสั่งนี้ในตอน Burn ครั้งแรก จะทำให้แผ่น CD-R/DVD-R ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มในภายหลังได้นั่นเอง

Nero ProgramsDD 2

 

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

 

โฆษณา