แปลงนามสกุลไฟล์รูปหลายร้อยไฟล์ภายในพริบตา

ปกติ เราอาจจะคุ้นเคยกับการแปลงไฟล์โดยการเปิดโปรแกรมตัดต่อภาพต่างๆ แล้ว Save As เป็นนามสกุลไฟล์ใหม่ หากมีเพียงไฟล์เดียวหรือไม่กี่ไฟล์คงไม่เสียเวลามากเท่าไหร่ แต่ถ้ามีเป็นสิบเป็นร้อยไฟล์ การที่จะมานั่งทำทีละรูปคงเสียเวลาไปไม่น้อยเลย ดังนั้นเราสามารถแปลงนามสกุลไฟล์รูปหลายร้อยไฟล์ภายนพริบตาได้ ด้วยโปรแกรม ACD See โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. กดคีย์ Ctrl+A เพื่อเลือกไฟล์ทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะไฟล์รูปที่ต้องการแปลงนามสกุล

2. ไปที่ Batch > Convert File Format

Convert File 01-02

3. เลือกนามสกุลที่ต้องการแปลงไฟล์

4. คลิก Next

Convert File 03-04

5. เลือก Place modified images in the following folder แล้วคลิก Browse เพื่อเลือกตำแหน่งที่เก็บไฟล์

6. คลิก Next

Convert File 05-06

7. คลิก Start Convert

Convert File 07

8. คลิก Yes to All

Convert File 08

9. รอสักครู่

Convert File 09

10. คลิก Finish

Convert File 10

11. ไฟล์รูปจะถูกเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ตามที่เลือกเอาไว้

Convert File 11

Copyright By Admin kha00at ProgramsDD 

โฆษณา