เข้าใจคุณสมบัติของ Action ใน Adobe Captivate 8

ในโปรแกรม Adobe Captivate 8 มีแอคชันจำนวนมาก และมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป โดยแต่ละแอคชันมีรายละเอียดดังนี้

Action

Continue แสดงผลต่อจากตำแหน่งเวลา Pause
Go To Previous Slide ไปสไลด์ก่อนหน้า
Go To Next Slide ไปสไลด์ถัดไป
Go To Last Visited Slide ไปสไลด์ล่าสุดที่ผ่านมา
Return to Quiz ไปยังสไลด์ Quiz
Jump To Slide ข้ามไปยังสไลด์ที่กำหนด
Open URL or file เปิดลิงค์หรือไฟล์ที่กำหนด
Open another project เปิดไฟล์โปรเจคอื่น
Send E-mail To ส่งอีเมลไปยังแอดเดรสที่กำหนด
Execute JavaScript แสดงผลที่เขียนคำสั่งโดยใช้ JavaScript
Execute Advance Actions แสดงผลตาม Advance Actions ที่กำหนดไว้
Execute Shared Actions แสดงผลตาม Advance Actions ที่นำเข้ามาจากโปรเจคอื่น
Play Audio เล่นเสียงตามที่กำหนด
Show แสดงวัตถุที่กำหนด
Hide ซ่อนวัตถุที่กำหนด ไม่ให้แสดงขึ้นมาขณะเริ่มต้นสไลด์
Enable เปิดการใช้งานวัตถุที่โต้ตอบกับผู้ใช้
Disable ปิดการใช้งานวัตถุที่โต้ตอบกับผู้ใช้
Assign กำหนดให้ตัวแปรทำงานตามที่กำหนดไว้
Increment กำหนดตัวแปร User แสดงผลตามตัวเลขที่กำหนดไว้
Decrement กำหนดตัวแปร User แสดงผลตรงกันข้ามกับตัวเลขที่กำหนดไว้
Apply Effect กำหนดเอฟเฟกต์ให้กับวัตถุ
Exit ปิดหน้าต่างชิ้นงาน
Pause หยุดการเล่นโปรเจคชั่วคราว
Toggle กำหนดตัวแปรสลับค่าไปมาเช่น 0 กับ 1
Show TOC แสดง Table Of Content
Show Playbar แสดงแถบ Playbar
Hide TOC ซ่อน Table Of Content
Hide Playbar ซ่อนแถบ Playbar
Lock TOC ล็อคไม่ให้สามารถควบคุม Table Of Content ได้
Unlock TOC ยกเลิกการล็อคการควบคุม Table Of Content
No Action ไม่กำหนดแอคชันให้กับสไลด์

 

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา