คัดลอกข้อความลง Adobe Captivate 8 แบบไม่ติดค่า Style จากแหล่งข้อมูล

ปัญหาอย่างหนึ่งของการใช้โปรแกรม Adobe Captivate ในรุ่นก่อนหน้า จะพบกับปัญหาที่น่าเบื่อก็คือ เวลาคัดลอกข้อความมาจากเว็บไซต์แหล่งต่างๆ หรือคัดลอกข้อความมาจากโปรแกรม Word สิ่งที่ติดมาด้วยคือ Style ของฟอนต์จากแหล่งข้อมูลนั้นๆ จะติดมาในโปรแกรม Adobe Captivate เมื่อทำการวางข้อความ เช่น หากคัดลอกข้อความมาจากเว็บไซต์ก็จะติดสไตล์ฟอนต์ Tahoma มาด้วย หรือถ้าใน Word หากใช้ Angsana New ก็จะติดสไตล์ฟอนต์ Angsana New มาด้วย ดังนั้นหากมีการกำหนด Properties ในโปรแกรม Adobe Captivate รุ่นก่อนหน้า ก็ต้องมานั่งตั้งค่าใน Properties ใหม่

เมื่อปัญหาเกิดขึ้น เราก็สามารถแก้ปัญหาโดยการคัดลอกข้อความไปวางไว้ใน NotePad แล้วคัดลอกข้อความจาก NotePad ไปวางไว้ใน Adobe Captivate อีกทีหนึ่ง ซึ่งเสียเวลาในการคัดลอกวางข้อความที่ 2 ขั้นตอนในการคัดลอกข้อความแต่ละครั้ง

แต่ในโปรแกรม Adobe Captivate 8 มีฟังก์ชั่นในการจัดการปัญหาเหล่านี้ ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาถึง 2 ขั้นตอนในการคัดลอกข้อความแต่ละครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

Copy and Paste 1
Copy and Paste 2
Copy and Paste 3

Copyright by admin kha00at ProgramsDD

 

โฆษณา