แปลงข้อความเป็นเสียงพูดใน Adobe Captivate 8

ในการสร้างสื่อ e-Learning หรือ m-Learning นั้น เสียงพูดหรือเสียงบรรยายก็เป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญ ที่จริงเราสามารถอัดเสียงของเราลงไปในสไลด์ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าผลิตสื่อเป็นภาษาอังกฤษ แล้วต้องการมีเสียงอ่านเสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งถ้าใครกังวลเรื่องสำเนียง ต่อไปนี้ไม่ต้องกังวลแล้ว เพราะโปรแกรม Adobe Captivate 8 มีฟังก์ชั่น Speech Management (Adobe Captivate 6 และ 7 ก็มี) ที่สามารถแปลงข้อความภาษาอังกฤษเป็นเสียงพูดได้ ดังนั้นหมดกังวลเรื่องสำเนียงของเสียงเราไปได้เลย โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

Speech Management 1

 

Speech Management 2

 

Speech Management 3

 

Copyright by admin kha00at ProgramsDD

 

 

 

โฆษณา