การตัดคำ (Wrab Text) ในเซลล์ของโปรแกรม Excel

ปกติแล้วในเซลล์ของโปรแกรม Microsoft Excel จะพิมพ์ได้แค่ 1 บรรทัดเท่านั้น วิธีการทำให้ข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์นั้นๆ สามารถทำได้โดยกดปุ่ม ALT+ENTER ซึ่งถ้าข้อความในเซลล์นั้นมีความยาวมากกว่า 2 บรรทัด คงไม่เหมาะในการกดปุ่ม ALT+ENTER ทุกครั้งที่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งการขึ้นบรรทัดใหม่ในเซลล์นั้นๆ สามารถทำได้โดยไม่ต้องกด ALT+ENTER บ่อยๆ โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. พิมพ์ข้อความลงในเซลล์ที่ต้องการ

2. ไปที่เมนูหน้าแรก (Home)

3. คลิกที่คำสั่งตัดข้อความ (Wrap Text)

Excel 2013

 

เพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้ข้อความในเซลล์ขึ้นบรรทัดใหม่ได้โดยไม่ต้องกด ALT+ENTER บ่อยๆ อีกต่อไป

Copyright By Admin Nick ProgramsDD

โฆษณา