ใส่วิดีโอจาก YouTube ใน PowerPoint 2013

เพิ่มลูกเล่นสร้างสีสันและความประทับใจให้กับสไลด์ด้วย PowerPoint 2013 ซึ่งเราสามารถแทรกและดูวีดีโอจาก YouTube ได้เลย โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่แถบเครื่องมือแทรก

2. คลิกคำสั่งวิดีโอ > วิดีโอแบบออนไลน์

Insert VDO in PPT 01

3. จะปรากฏหน้าแทรกวิดีโอ ให้คลิกเลือกดังนี้ (ในตัวอย่างเลือก YouTube)

  • OneDrive ของ USER ให้คลิกเลือกดู หากมีวิดีโอบนไดรว์ก็สามารถนำมาใช้ได้ทันที
  • YouTube ให้นำลิงค์จาก YouTube มาวางแล้วกด Enter
  • จากโค้ดฝังตัวของวิดีโอ หากมีวิดีโอจากแหล่งอื่นให้นำโค้ดฝังมาวางแล้วกด Enter

Insert VDO in PPT 02
4. ในตัวอย่างเลือก YouTube ให้คลิกวิดีโอที่ปรากฏ

5. คลิกแทรก

Insert VDO in PPT 03

 

6. วิดีโอจะปรากฏบนไสลด์

Insert VDO in PPT 04

 

Copyright by Admin Nick ProgramsDD

 

โฆษณา