เทคนิคการออกแบบหน้าจอบทเรียนคอมพิวเตอร์ในแท็บเล็ตที่เหมาะสม

CAI Android

ถ้าเราต้องการใช้กับแท็บเล็ต ให้ดูว่ามีความละเอียดเท่าไรโดยดูที่ตัวสเปคของเครื่อง โดยมากจะมีขนาด 1280 x 800 ซึ่งต้องลบทาสก์บาร์ออก 48 px จะได้พื้นที่จริง ยกเว้นรุ่นที่ไม่มีทาสก์บาร์ ให้ใช้ขนาดปกติไม่ต้องหักลบใดๆ ได้เลย

—————————————————————————————————


CAI iPad

ถ้าเราต้องการใช้กับ iPad ซึ่งมีขนาดหน้าจอ 1024 x 768 สิ่งที่ต้องคำนึงก็คือ iPad เล่น .swf ไม่ได้ ดังนั้นต้อง Publish ชิ้นงานเป็น HTML5 แล้วเปิดชิ้นงานผ่าน Safari หรือ Browser อื่นๆ จึงต้องลบความสูงของพื้นที่ Address ของ Browser 96 พิกเซล

 

Copyright by admin kha00at ProgramsDD

 

โฆษณา