เปลี่ยนภาษาด้วยตัวหนอน Windows 8

ปุ่มตัวหนอน ถือเป็นปุ่มที่คนทั่วโลกที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ใช้ในการสลับภาษา ซึ่งใช้กันมานานจนถึง Windows 7 แต่สำหรับ Windows 8 เราสามารถสลับภาษาได้ด้วยปุ่ม Windows + Spacebar ซึ่งอาจจะไม่คุ้นเคย แต่ใน Windows 8 ก็สามารถตั้งค่าปุ่มสลับภาษาโดยใช้ปุ่มตัวหนอนได้ เมื่อตั้งเป็นตัวหนอนแล้ว ก็ยังคงใช้ Windows + Spacebar ได้ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน ซึ่งวิธีการตั้งค่า มีดังนี้

1) ไปที่โหมดเดสก์ท็อป เอาเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาบนของจอ เลือก Settings

Windows 8 01

2) ไปที่ Control Panel

Windows 8 02

3) ไปที่ Language

Windows 8 03

4) เพิ่มภาษา

Windows 8 04

5) เลือกภาษาที่ต้องการแล้วคลิก ADD ด้านล่าง

Windows 8 05

6) ไปที่ Advance Settings

Windows 8 06

7) คลิกที่ Change language bar hot keys

Windows 8 07

8) คลิก Change key sequence

Windows 8 08

9) ในส่วนของ Switch input language ให้เลือกเป็น Grave Accent และในส่วนของ Switch Keyboard Layout เลือก Non Assigned

Windows 8 09

10) คลิก OK

Windows 8 10

11) คลิก Save

Windows 8 11

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา