ปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี (Shut down)

คอมพิวเตอร์ก็มีหัวใจนะครับ มีอายุการใช้งาน เราควรหมั่นดูแลเอาใจใส่แม้กระทั่งจุดเล็กจุดน้อย อย่างเช่นการปิดเครื่อง (Shut down) ก็เป็นจุดเล็กๆ ที่สำคัญฉไน เราไม่ควรกดปุ่ม Power ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง ซึ่งหลักการปิดเครื่องของ Windows ไม่ว่าจะ Windows Xp, Windows 7, Windows 8 หรือ 8.1 ที่อยู่ในรูปแบบของ PC, Notebook หรือ Tablet จะไม่เหมือนแท็บเล็ตประเภท Android และ iOS ซึ่งทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้ เป็นระบบปฏิบัติการในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แต่ Windows ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของ Computer หรือ Tablet ก็ควรจะปิดเครื่องโดยวิธี Shut down ที่ถูกต้อง ไม่ใช่การกดปุ่ม Power ค้างเพื่อปิดเครื่อง หากปิดเครื่องโดยไม่ถูกวิธีบ่อยๆ ย่อมส่งผลเสียต่ออุปกรณ์ในเครื่องอย่างแน่นอน โดยเฉพาะตัว Windows เอง และ Hard disk

ShutDown

ดังนั้นถ้าเรารู้ว่าคอมพิวเตอร์ของเราใช้ระยะเวลาในการ Shut down นาน ก่อนที่เราจะออกไปทำธุระข้างนอกหรือเลิกใช้งาน ควรจัดการงานและสิ่งต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย ปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมให้เสร็จก่อน แล้วค่อย Shut down จะทำให้การปิดเครื่องเป็นไปได้รวดเร็วมากขึ้น ไม่ควร Shut down ทั้งๆ ที่ยังเปิดโปรแกรมต่างๆ อยู่ แล้วควรรอให้ไฟเคสดับสนิทก่อน จึงจะสามารถถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์เพื่อไปทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ และเป็นการยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ภายในได้อีกด้วย

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD


โฆษณา