จัดรูปแบบของชิ้นงานที่แท็บ Master Slide Adobe Captivate 7

อธิบายการใช้ Master Slide หลายๆ คนยังไม่เข้าใจว่า Master Slide เราจะใช้มันตอนไหน ส่วนใหญ่ก็ใช้กันใน Film Strip เลย เพื่อการจัดรูปแบบเป็นไปได้อย่างดี ให้ใช้ Master Slide เข้ามาช่วยจัดการ ซึ่งการออกแบบรูปแบบชิ้นงานจะได้แยกกับในส่วนของเนื้อหา

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา