ตั้งค่าโปรเจคก่อนลงมื้อสร้างชิ้นงาน Adobe Captivate 7

ก่อนที่จะลงมือสร้างชิ้นงาน เราควรจะตั้งค่าโปรเจคก่อน เนื่องจากเป็นการทำให้เราสร้างชิ้นงานได้ง่ายและลดขั้นตอนในการสร้างชิ้นงาน และทำให้ประหยัดเวลาในการสร้างชิ้นงาน ซึ่งเราสามารถตั้งค่าโดยศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้

 

Copyright by admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา