“กดไลค์” คำที่มักใช้ผิดใน Facebook

คำว่า “กดไลค์” เป็นคำที่คนใช้ผิดกันเยอะ และใช้ผิดกันโดยไม่เกี่ยวกับความวิบัติทางภาษา สังเกตจากในอินเทอร์เน็ต ตามบล็อค แม้กระทั่งรายการโทรทัศน์ ยังใช้กันไม่ถูกต้อง  “กดไลค์” ภาษาติดปากใน Facebook จะใช้ให้ถูกต้อง ค.ควาย การันต์ ถ้า ท.ทหาร การันต์ จะเป็น “กดไลท์” ซึ่งไม่ถูกต้อง

ความหมายของคำว่า “กดไลค์” และ “กดไลท์ ” >> กดไลค์ = กดถูกใจ กดไลท์ = กดเล็กๆ น้อยๆ

Like

ดังนั้นเราควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง และเข้าใจความหมาย ที่ถูกต้องนะครับเพราะคำนี้ใช้ผิดกันมากด้วยความที่ไม่รู้ ไม่ใช่ความวิบัติของภาษา

Copyright by admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา