รู้จัก Dot Matrix Printer หรือเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ (Dot Matrix Printer)

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์เป็นเครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้งานมากเนื่องจากราคา และคุณภาพการพิมพ์อยู่ในระดับที่เหมาะสม การทำงานของเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ใช้หลักการสร้างจุด ลงบน กระดาษโดยตรง หัวพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ มีลักษณะเป็นหัวเข็ม เมื่อต้องการพิมพ์สิ่งใดลงบนกระดาษ หัวเข็มที่อยู่ในตำแหน่งที่ประกอบกันเป็น ข้อมูลดังกล่าวจะยื่นลำหน้าหัวเข็ม เพื่อไปกระแทกผ่านผ้าหมึก ลงบนกระดาษ ก็จะทำให้เกิดจุดขึ้น การพิมพ์แบบนี้จะมีเสียงดัง พอสมควร ความคมชัดของข้อมูลบน กระดาษขึ้นอยู่กับจำนวนจุด ถ้าจำนวนจุดยิ่งมากข้อมูลที่พิมพ์ลงบนกระดาษก็ยิ่งคมชัดมากขึ้น ความเร็ว ของเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์อยู่ระหว่าง 180 ถึง 350 ตัวอักษรต่อวินาที หรือประมาณ 1 ถึง 3 หน้าต่อนาที

Dot 01

การพิจารณาซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม ควรพิจารณาคุณลักษณะที่สำคัญ 5 ข้อหลักๆ ดังต่อไปนี้

 1. จำนวนเข็มของหัวพิมพ์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้ทั่วไปหัวพิมพ์มีเข็มเล็ก ๆ จำนวน 9 เข็ม แต่ถ้าต้องการให้งานพิมพ์มีรายละเอียดมากหรือมีรูปแบบตัวหนังสือสวยขึ้น หัวพิมพ์ควรมีจำนวนเข็ม 24 เข็ม การพิมพ์ตัวหนังสือในภาวะความสวยงาม
 2. คุณภาพของหัวเข็มกับงานพิมพ์ หัวเข็มเป็นลวดที่มีกลไกขับเคลื่อน ใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า หัวเข็มที่มีคุณภาพดีต้องแข็ง สามารถพิมพ์สำเนากระดาษหนาได้สูงสุดถึง 5 สำเนา คุณสมบัติการพิมพ์สำเนานี้เครื่องพิมพ์แต่ละเครื่องจะพิมพ์ได้ไม่เท่ากันเพราะมีคุณภาพแรงกดไม่เท่ากัน ทำให้ความชัดเจนของกระดาษสำเนาสุดท้ายจะต่างกัน
 3. ขนาดของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ที่ใช้งานกันอยู่ในขณะนี้มีขนาดเครื่อง อยู่ 2 ขนาด คือใช้กับกระดาษกว้าง 9 นิ้ว และ 15 นิ้ว หรือพิมพ์ได้ 80 ตัวอักษร และ 132 ตัวอักษรในภาวะ 10 ตัวอักษรต่อนิ้ว
 4. ที่พักข้อมูล คุณลักษณะในเรื่องที่พักข้อมูลก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการพิมพ์งานนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งข้อมูลลงไปเก็บในที่พักข้อมูล ถ้าที่พักข้อมูลมีขนาดใหญ่ก็จะลดภาระการส่งงานของคอมพิวเเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ได้มากขึ้น
 5. การพิมพ์สี เครื่องพิมพ์บางรุ่น มีภาวะการพิมพ์แบบสีได้ การพิมพ์แบบสีจะทำให้งานพิมพ์ช้าลง และต้องใช้ริบบอนพิเศษ หรือ ริบบอนที่มีสี

การสั่งงานที่แป้นสั่งงานบนเครื่องปัจจุบันเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีปุ่มควบคุมการสั่งงานอยู่บนเครื่องและมีจอภาพแอลซีดีขนาดเล็กเพื่อแสดงภาวะการทำงาน

เครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ โดยทั่วไปเป็นที่รู้จัก ในยี่ห้อของ Epson

โดยขอยกตัวอย่าง แนะนำ เครื่องพิมพ์หัวเข็ม แต่ละรุ่น เบื้องต้น และ ลักษณะ การใช้งาน ของแต่ละเครื่อง  ให้ทุกคนได้รู้จักกันว่า ความแตกต่าง ความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ทำงานพิมพ์ ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

Dot 02

Epson LQ-300+ II

24-เข็มพิมพ์การใช้งานส่วนมาก จะนำไป พิมพ์ใบเสร็จที่มีขนาดใหญ่เท่า A4

 • แคร่สั้น
 • ความเร็ว: สูงถึง 300 ตัวอักษรต่อวินาที (10 ตัวต่อนิ้ว)
 • พิมพ์ได้ครั้งละ 4 แบบฟอร์ม
 • ป้อนกระดาษจากด้านบน/ด้านล่าง/ด้านหลัง


Dot 03

Epson TM-T81

 • เครื่องพิมพ์ใบเสร็จแบบเทอร์มอลที่ทนทานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ประหยัดกระดาษ ใช้พื้นที่กระดาษได้เต็มที่
 • ติดตั้งและใช้งานได้ง่ายในทุกสภาพแวดล้อมของร้านค้า
 • ออกแบบมาโดยเน้นเรื่องความปลอดภัย

Dot 04

Epson TM-U950

เครื่องพิมพ์ที่หลากหลายสำหรับงานระบบใหญ่ๆ

 • เครื่องพิมพ์ Dot matrix
 • ยอดเยี่ยม ทั้งด้านประสิทธิภาพและความหลากหลายในการใช้งาน
 • พิมพ์ได้ทั้งสลิป, ใบเสร็จ
 • ความเร็วการพิมพ์ 2311/233cps

ทั้งหมดเป็นแค่ตัวอย่างส่วนหนึ่งของปริ้นเตอร์แบบหัวเข็ม ยังมีอีกหลายรุ่นให้ทุกท่านได้หามาใช้งาน  เลือกเครื่องปริ้นเตอร์ที่ชอบและเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับ

Copyright by Admin Nooknick ProgramsDD

โฆษณา