ติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 7

การติดตั้งโปรแกรม Adobe Captivate 7 อาจมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ดังนั้นขั้นตอนการติดตั้งขั้นแรกคือให้ปิดการทำงานเบื้องหลังของโปรแกรม Scan Virus เสียก่อน และทำการตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จึงจะทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น และอย่าเพิ่งรีบแครกหรือใส่ซีเรียลนะครับ ดังนั้นสรุปง่ายๆ ให้ตามคลิปอย่างเคร่งครัด

โฆษณา