เล่น LINE ในคอม PC และ Mac OSX

หลายๆ คนคงเล่น LINE ในสมาร์ทโฟนกันอยู่แล้ว สิ่งที่เป็นอุปกสรรคคือแป้นพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ทำให้พิมพ์ผิดๆ ถูกๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เราสามารถเล่น LINE ในคอมพิวเตอร์ได้ โดยเบื้องต้นจะต้องมี LINE และเคยเล่น LINE ในสมาร์ทโฟนก่อน แล้วทำการรีจิสเตอร์อีเมลเข้าไป เพื่อนำอีเมลที่ใช้รีจิสเตอร์นั้น มาลงชื่อเข้าใช้ LINE ในคอมพิวเตอร์ วิธีการทำมีดังนี้

เล่นไลน์ในคอม

ซึ่งวิธีนี้สามารถใช้ได้กับ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 และ MacOSX โปรแกรมไลน์ โหลดได้จาก http://line.naver.jp/th/

Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา