โหมด Hibernate ใน Windows 8 และ Windows 8.1

ใน Windows 7 ในส่วนของ Shutdown จะมีโหมดต่างๆ ให้เลือกมากมาย แต่ Windows 8 และ Windows 8.1 โดยพืื้นฐานจะมีมาให้เพียง 3 โหมดเท่านั้นได้แก่ Sleep, Shut Down และ Restart โดย Sleep mode เป็นโหมดประหยัดพลังงาน เมื่อคอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมด Sleep การทำงานต่างๆ ที่ค้างไว้จะสิ้นสุดลงชั่วคราวและเอกสารที่เปิดทิ้งไว้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำหลัก เมื่อต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพียงแค่กดปุ่ม Enter หรือ Power (แล้วแต่เครื่อง) คอมพิวเตอร์จะกลับมาทำงานตามปกติ การทำงานต่างๆ จะถูกเปิดขึ้นมาเพียงไม่กี่วินาที ต้องขอบอกว่าโหมด Sleep ถึงแม้คอมพิวเตอร์จะหลับไหลไปแต่ก็ยังมีการใช้พลังงานของเครื่องอยู่น้อยนิด ถ้าเผลอ Sleep ไว้นานๆ ก็อาจทำให้แบตเตอร์รี่ใน Notebook หมดได้เช่นเดียวกัน

ซึ่งต่างกับโหมด Hibernate ซึ่งการทำงานคล้ายกับโหมด Sleep เพียงแต่ว่าเป็นโหมดที่ไม่ใช้พลังงานเลย (เสมือนปิดเครื่อง) แต่การทำงานที่ค้างไว้จะหยุดชั่วคราว เมื่อกดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำงานที่ค้างไว้ โปรแกรมต่างๆ ที่เปิดไว้จะเปิดขึ่นมาให้เราได้ทำงานที่ค้างอยู่ได้ทันที แต่ใช้เวลาบู๊ตเท่ากับตอนเปิดเครื่องจริงๆ ซึ่งต่างจากโหมด Shut Down ซึ่งเป็นการปิดเครื่องโดยปิดการทำงานทุกอย่างโดยสมบูรณ์

แต่ใน Windows 8 และ Windows 8.1 ไม่มีโหมด Hibernate มาให้ ซึ่งเราสามารถไปตั้งค่าให้มีโหมดนี้ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่ Control Panel

Hibernate 01

2. ไปที่ Power Options

Hibernate 02

3. คลิก Choose what the power button do

Hibernate 03

4. คลิก Change setting that are currently unavailable

Hibernate 04

5. คลิกเครื่องหมายถูกที่ Hibernate

6. คลิก Save changes

Hibernate 05

7. เมื่อต้องการ Shut Down จะมีตัวเลือก Hibernate

Hibernate 6

 Copyright by Admin kha00at ProgramsDD

โฆษณา