การเเก้ปัญหา code ไฟเเสดงผลของเครื่องปริ้นท์ Canon MP258 เเละ MP287

ในช่วงระยะที่ผ่านมา เราอาจสังเกตเห็นได้ว่า ปริ้นท์เตอร์ ตระกูล Canon ได้รับความนิยมมาก อาจเป็นเพราะราคาถูก มีเครื่องจำนวณมาก ไม่ได้ต้องรอจอง รอคิวนาน บางคนนำไปใช้สักช่วงหนึ่งแล้วอาจเกิดปัญหาไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ และมี code ตัวเลขขึ้นที่เลขจำนวนสำเนาสั่งพิมพ์ที่ตัวเครื่อง (ปกติ มันต้องเป็นเลข 1) สัญญาณไฟเตือนติดสว่างเป็นสีส้ม

เมื่อเครื่องเกิดข้อผิดพลาด สัญญาณไฟ Alarm ติดสว่างเป็นสีส้ม และรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดงผลบนจอ LEDให้ตรวจสอบรหัสระบุข้อผิดพลาดบนจอ LED และทำสิ่งที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อผิดพลาด

ดังนั้นจึงยกวิธีการแก้ไขอาการ Error Code Printer Canon รุ่น  Mp 258 เเละ MP 287 โดยดูจากรหัสที่ขึ้น  (LED Display)

รูปแบบหน้าจอแสดงผลของ Printer Cannon PIXMA MP258 และ 287

Printer 02

ซึ่งมี error code ดังนี้

1. E02 มีปัญหาที่ระบบดึงกระดาษ ให้ตรวจเช็คช่องใส่กระดาษว่ามีกระดาษหรือไม่ หรือหากดึงแล้วเข้าไปค้างอาจจะมีสิ่งของตกลงไปให้นำสิ่งของนั้นออกครับ

วิธีการดึงกระดาษออกให้ปิดเครื่องก่อนดึงทุกครั้งครับ และควรดึงตามทางออกของกระดาษเสมอ เพื่อป้องกันชุดเฟืองของชุดดึงกระดาษเสีย ยกเว้นกระดาษถูกดึงเข้าไปเพียงเล็กน้อยให้ดึงออกทางช่องที่ใส่ครับ

2. E03 ช่องใส่กระดาษไม่ได้ถูกเปิด หรือมีกระดาษติดให้ใช้วิธีเดียวกับ E02 ครับ

3. E04, E05 เครื่องไม่รู้จักตลับหมึก ดำหรือสี  วิธีแก้ให้ถอดตลับหมึก แล้ว ใช้ทิชชูเช็ดทำความละอาดลายวงจรด้านหลังตลับแล้วใส่เข้าไปใหม่ หากไม่หายส่วนมากตลับจะเสียครับ

4. E07 ตลับหมึกไม่ได้ติดตั้งตำแหน่งที่ถูกต้อง มีปัญหาที่ตัวตลับให้ลองแก้ในข้อ 3 หรือบางครั้งอาจจะเกิดจากลายวงจรไม่สัมผัสกับแผงของตัวรับของเครื่อง

5. E08 แผ่นซับหมึกเกือบเต็ม กดปุ่ม Copy ดำหรือสี วิธีแก้เครื่องจะทำงานต่อ

6. E13 ไม่สามารถตรวจสอบระดับหมึกได้ วิธีแก้ให้กดปุ่ม STOP/RESET ค้างไว้ประมาณ  10 วินาที

7. E14 ฟ้องเกี่ยวกับตลับหมึก ดูที่ข้อ 3

8. E15 ฟ้องเกี่ยวกับตลับหมึก ดูที่ข้อ 3

9. E16 ฟ้องหมึกหมด วิธีแก้ให้กดปุ่ม STOP/RESET ค้างไว้ประมาณ  10 วินาที

10. E30 ฟ้องเกี่ยวกับการตั้งค่าของเอกสาร ให้กลับไปดูการค่าว่าตั้งค่าตรงกันหรือไม่

11. E31 เครื่องไม่ได้เซื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ควรตรวจดูการเชื่อมต่อเครื่องปริ้นท์เตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสายเคเบิล USB

12. E50 การสแกนการตั้งค่าหัวพิมพ์ล้มเหลว  กดปุ่ม Stop / Reset เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาด

Printer 03

เขียนโดยแอดมิน  Nooknick ProgramsDD

โฆษณา