ว่าด้วยเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ตอนที่ 1 เรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จากคำบอกเล่าแอดมิน

วันนี้แอดมินมีเรื่องเล่าสั้นๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่แอดมินตั้งตัวแทบไม่ทัน เล่าไว้เป็นวิทยาทาน โดยเรื่องมีอยู่ว่า ซอฟต์แวร์ที่มีให้เราใช้กันอยู่นั้น มีลิขสิทธิ์ทุกโปรแกรม ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของซอฟต์แวร์นั้น จะให้ระดับการใช้งานกับคนทั่วไปมากน้อยแค่ไหน บางบริษัทก็พัฒนาเพื่อจำหน่าย บางคนก็พัฒนาเพื่อแจกฟรี ซึ่งถ้าผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ต้องการใช้โปรแกรมเหล่านั้น ควรได้รับการอนุญาตจากเจ้าของซอฟต์แวร์นั้นๆ ก่อน ว่ายินยอมให้เราใช้ได้ระดับไหน ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ในด้านต่างๆ เริ่มจริงจังขึ้นมากเรื่อยๆ การเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และซอฟต์แวร์ต่างๆ ถือเป็นการกระทำผิด เพราะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ถึงแม้จะเป็นการกระทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็ไม่ควร ถึงแม้ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้ยาก และอาจจะถูกแก้ปัญหาแบบปลายเหตุ เพื่อความปลอดภัย ก็ควรจะยุติการกระทำกังกล่าว และถ้าทำเพื่อการค้าแล้วล่ะก็ มีความผิดมากกว่าถึง 2 เท่า

จริงๆ แล้วแอดมินก็อยากจะให้หลายๆ คนใช้ซอฟต์แวร์ของแท้อยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบการทั้งหลาย หรือมีการหารายได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ซึ่งถือว่าทำเพื่อการค้าและธุรกิจ โดนปรับทีหลังจะเสียมากกว่าได้ สำหรับผู้ใช้ตามบ้าน หรือใช้เพื่อการศึกษา การใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน ถือว่ามีความผิดเช่นเดียวกัน แต่ได้รับการยกเว้น ไม่ใช่ว่าใช้คนเดียวแล้วจะไม่ผิดนะครับ แค่ได้รับการยกเว้น และแจกจ่ายได้เฉพาะญาติสนิท มิตรสหายเท่านั้น

——————————————————————————————————————

ตอนที่ 2 การละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : คือ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่โปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่สาธารณชน รวมทั้งการนำต้นฉบับหรือสำเนางานดังกล่าวออกให้เช่า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : คือ การกระทำทางการค้า หรือการกระทำที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้กระทำรู้อยู่แล้ว ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ก็ยังกระทำเพื่อหากำไรจากงานนั้น ได้แก่ การขาย มีไว้เพื่อขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ เสนอให้เช่าซื้อ เผยแพร่ต่อสาธารณชน แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของลิขสิทธิ์และนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

——————————————————————————————————————

ตอนที่ 3 บทกำหนดโทษ (อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537)

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง : มีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม : มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท หากเป็นการกระทำเพื่อการค้า มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใดกระทำความผิดต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้ เมื่อพ้นโทษแล้วยังไม่ครบกำหนดห้าปีกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้อีก จะต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

กรณีที่นิติบุคคลกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ามิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย

ค่าปรับที่ได้มีการชำระตามคำพิพากษานั้น ครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างไรก็ดีการได้รับค่าปรับดังกล่าวไม่กระทบต่อสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งสำหรับส่วนที่เกินจำนวนเงินค่าปรับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับไว้แล้วนั้น

——————————————————————————————————————

แอดมิน ProgramsDD 09-09-2556

โฆษณา