แก้ไข PDF ด้วย Word 2013

ไฟล์ PDF สามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2013 ซึ่งทำให้การแปลงไฟล์ PDF เป็น Word ก็ง่ายมากขึ้นด้วย เพียงแค่เปลี่ยนจากเปิดไฟล์ .docx เป็น .pdf เท่านั้นเอง นอกจากสามารถแก้ไขได้แล้วยังบันทึกเป็น .docx ได้ทันทีด้วย อย่างไรก็ตามอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยกับภาษาไทย ก็ค่อยๆ แก้ไขกันไปในส่วนที่มันเพี้ยนไป โดยวิธีการทำมีดังนี้

EditPDFinWord01

EditPDFinWord02

EditPDFinWord03

EditPDFinWord04

Created by admin ProgramsDD 15-08-2556

โฆษณา