การตั้งค่าเราท์เตอร์ให้เป็นตัวกระจายสัญญาณ Wireless

Introduction

ปกติแล้วในบ้านของเราจะใช้อินเทอร์เน็ตเพียงค่ายเดียวเท่านั้น และมักจะใช้เราท์เตอร์เพียงตัวเดียว ซึ่งก็สามารถต่อพอร์ต LAN ได้ 4 ช่อง และสามารถจ่ายสัญญาณ Wireless ได้ในตัวอยู่แล้ว ซึ่งความแรงของสัญญาณ Wireless ก็จะอ่อนลงตามระยะทาง ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น Notebook หรือ Smart Phone ที่อยู่ห่างจากตัวเราท์เตอร์ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่เสถียร หรืออุปกรณ์บางตัว ไม่สามารถรับสัญญาณ Wireless ได้ เนื่องจากสัญญาณอ่อนเกินไป ดังนั้นผู้เขียนจึงหาวิธีและรวบรวมวิธีที่สามารถทำให้ขยายสัญญาณ Wireless ได้ โดยใช้เราท์เตอร์ที่เหลือใช้

อุปกรณ์ที่ใช้

1.  คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง

–  เครื่องที่ 1 (เป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ตัวที่ 1 ผ่านทางสาย LAN ตามปกติ)

–  เครื่องที่ 2 (ใช้ตั้งค่า Config ให้กับเราท์เตอร์ตัวที่ 2)

2.  เราท์เตอร์ 2 ตัว (สามารถใช้คนละยี่ห้อกันได้)

–  ตัวที่ 1 (เป็นเราท์เตอร์ปกติที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

–  ตัวที่ 2 (เป็นเราท์เตอร์ที่ดัดแปลงเป็นตัวกระจายสัญญาณ Wireless)

3.  สาย LAN 2 เส้น

–  เส้นที่ 1 (เป็นเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างเราท์เตอร์ตัวที่ 1 กับคอมพิวเตอร์ตามปกติ)

–  เส้นที่ 2 (เป็นเส้นที่เชื่อมต่อระหว่างเราท์เตอร์ตัวที่ 2 กับคอมพิวเตอร์ตอนตั้งค่า Config)

วิธีการทำ

1.  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสาย LAN เส้นที่ 1 กับเราท์เตอร์ตัวที่ 1 กับคอมพิวเตอร์ตามปกติ (สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย เนื่องจากสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้ว)

z01

2.  เสียบเราท์เตอร์กับไฟบ้าน แล้ว Reset เราท์เตอร์ตัวที่ 2 โดยใช้ไม้จิ้มฟันหรือคลิปหนีบกระดาษไปจิ้มที่ปุ่ม Reset ปุ่มเล็กๆ ที่อยู่ด้านหลังของเราท์เตอร์ประมาณ 10 วินาที

z02

3.  เชื่อมต่อเราท์เตอร์ตัวที่ 2 กับคอมพิวเตอร์ตัวที่ 2 ผ่านสาย LAN เส้นที่ 2

z03

4.  ใช้คอมพิวเตอร์ตัวที่ 2 ตั้งค่า Config โดยไปที่ Internet Explorer ในช่อง Address พิมพ์ 192.168.1.1

5.  ใส่ Username กับ Password (เราท์เตอร์แต่ละยี่ห้อจะแสดงผลแตกต่างกันไป และข้อมูลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละยี่ห้อ) แล้วคลิก Login

z04-05

6.  ไปที่การตั้งค่า LAN แล้วไปเปลี่ยน IP Address จาก 192.168.1.1 เป็น 192.168.1.234 แล้วคลิก Apply

z06

7.  ปกติค่า DHCP จะถูกเปิดใช้งาน ให้ทำการปิดการใช้งาน DHCP ที่ต้องปิดเพราะว่าไม่ให้เราท์เตอร์ตัวที่ 2 ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกระจายสัญญาณ (Access Point) จ่าย IP ซ้อนกับเราท์เตอร์ตัวที่ 1

z07

8.  ไปที่การตั้งค่า Wireless LAN ให้ทำดังนี้

8.1  ตั้งชื่อ SSID (เป็นชื่ออะไรก็ได้)

8.2  ตั้งระดับความปลอดภัย (แนะนำให้เลือก WPA-PSK หรือ WPA2-PSK) ถ้าเลือก No Security หมายถึงเข้าใช้ Wireless ได้โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน (No Security จะข้ามขั้นตอนที่ 8.3 ไป)

8.3  ตั้งรหัสผ่าน Wireless ที่ช่อง Pre-Shared Key

8.4  คลิก Apply

9.  เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการออกจากระบบ แล้วปิด Internet Explorer

z08-09

10.  ถอดสาย LAN 2 ออกจากคอมพิวเตอร์ตัวที่ 2 แล้วเอาเราท์เตอร์ตัวที่ 2 มาเชื่อมต่อกับเราท์เตอร์ตัวที่ 1 ผ่านสาย LAN เส้นที่ 2 ผ่านพอร์ต LAN ช่องใดก็ได้

z10

11.  ลองเชื่อมต่อสัญญาณ Wireless จากคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 ว่าใช้ Wireless ได้ทั้งสองคลื่นหรือไม่ ถ้าได้เป็นอันเสร็จสิ้น

z11

12.  ลองเอาอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Tablet หรือ Smart Phone หรือ Notebook เครื่องอื่นๆ มาเชื่อมต่อ Wireless ทั้ง 2 คลื่น เพื่อทดสอบว่าใช้งานได้จริง

z12

หลังจากที่เราท์เตอร์ทั้งสองตัวสามารถกระจายสัญญาณ Wireless ได้แล้ว ให้นำเราท์เตอร์ตัวที่ 2 ไปไว้ในห้องที่มีสัญญาณ Wireless จากเราท์เตอร์ตัวที่ 1 น้อย แล้วทำการเดินสาย LAN เชื่อมต่อระหว่างทั้งสองเราท์เตอร์ เท่านี้ผู้อ่านก็สามารถใช้สัญญาณ Wireless ได้อย่างเสถียรแล้วครับ

z13

ผู้เขียนขอทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งครับ หากผู้อ่านไม่สะดวกเดินสาย LAN เราสามารถใช้ PowerLine Adapter ที่แปลงสายไฟในบ้านเป็นสาย LAN แทนการเดินสาย LAN เชื่อมต่อระหว่างทั้งสองเราท์เตอร์ได้ครับ

Created by ProgramsDD 21-07-2556

โฆษณา