การเข้า Safe Mode ใน Windows 8

Safe Mode คือ โหมดที่ Windows ทำการเริ่มระบบโดยโหลดไดรว์เวอร์และส่วนที่จำเป็นขั้นพื้นฐานเท่านั้น ใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาของ Windows ในขณะที่ Windows เกิดความผิดปกติขึ้น ซึ่งการเข้า Safe Mode ใน Windows 8 อาจจะยุ่งยากสักเล็กน้อย ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.  เข้าไปที่ Change PC settings

SafeMode Windows 8 01

2.  ไปที่ General แล้วเลือก Advanced startup คลิก Restart Now

SafeMode Windows 8 02

3.  คอมพิวเตอร์จะทำการ Restart จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Choose an option ให้คลิกที่ Troubleshoot

SafeMode Windows 8 03

4.  ในหน้า Troubleshoot ให้คลิก Advanced Options

SafeMode Windows 8 04

5.  ในหน้า Advanced options ให้คลิก Startup Settings

SafeMode Windows 8 05

6.  ในหน้า Startup Settings ให้คลิก Restart

SafeMode Windows 8 06

7.  ในหน้า Startup Settings จะปรากฏตัวเลือกต่างๆ ให้กดปุ่ม F4 เพื่อเข้า Safe Mode หรือ F5 เพื่อเข้า Safe Mode with Networking หรือ F6 เพื่อเข้า Safe Mode with Command Prompt

SafeMode Windows 8 07

8.  จะเข้าสู่ Safe Mode ของ Windows 8

SafeMode Windows 8 08

Created by ProgramsDD 13-07-2556

โฆษณา