ทำแบนเนอร์ด้วย Adobe Captivate 6

ใครบอกว่า Adobe Captivate 6 สร้างสื่อการเรียนรู้ได้อย่างเดียว ถ้าลองมองให้ดี โปรแกรมนี้มีความสามารถมากมาย แล้วแต่ไอเดียของเราว่าจะประยุกต์ใช้โปรแกรมนี้อย่างไร ตัวอย่างเช่นใช้ทำแบนเนอร์

โฆษณา