จุดสังเกตที่ควรรู้ในการกรอกแบบฟอร์ม

ถ้าเป็นการกรอกแบบฟอร์มในคอมพิวเตอร์คงไม่มีปัญหาอะไร แต่การกรอกแบบฟอร์มในกระดาษที่มีช่องให้กาเครื่องหมายถูกลงในช่องที่กำหนดไว้ก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้าง เคยสังเกตกันไหมว่า คำถามที่มีตัวเลือกให้กาเครื่องหมายถูกนั้น มีทั้งเลือกตอบเพียงข้อเดียว หรือสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ประเด็นคือ บางแบบสอบถามไม่ได้ระบุไว้ว่า ข้อนี้ตอบได้เพียงข้อเดียว หรือข้อนี้สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ถ้าเป็นแบบนี้ เราจะสังเกตได้อย่างไรว่า เมื่อไรควรเลือกตอบเพียงข้อเดียว และเมื่อไหร่สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

ซึ่งถ้าเป็นคำถามที่เลือกตอบเพียงข้อเดียว ช่องให้กาเครื่องหมายถูกจะมีลักษณะเป็นวงกลม หรือเรียกเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ว่า Radio Button แต่ถ้าเป็นคำถามที่สามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ช่องให้กาเครื่องหมายถูกจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม หรือเรียกเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ว่า Checkbox ลองสังเกตดูนะครับ

Form

                แต่ถ้าเป็นการกรอกข้อมูลมนคอมพิวเตอร์ มักจะมีความเป็นสากลและถูกบังคับด้วยชุดคำสั่งอยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถเผอเรอกาเครื่องหมายถูกมากกว่า 1 ข้อในช่องวงกลมได้ ดังนั้นก่อนกรอกแบบสอบถาม ที่ไม่ได้มีหมายเหตุกำกับไว้ ควรสังเกตตามที่กล่าวไว้นะครับ

แอดมินข้าวโอ๊ต ProgramsDD 08-05-2556

โฆษณา