ก้าวเข้าสู่ยุค แทบเล็ตช่วยสอน (Tablet Assisted Instruction Generation)

ตั้งแต่อดีตย้อนหลังไปประมาณ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน สิ่งที่เรียกว่า “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI)” ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน มีโปรแกรมมากมาย ที่อำนวยความสะดวกในการสร้างบทเรียน ที่ไม่เป็นเพียงแค่การนำเสนอเนื้อหา แต่ยังสอดแทรกการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

ปัจจุบัน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นที่นิยมมาก สามารถเปิดแบบออนไลน์ได้ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถเปิดในแทบเล็ตได้ ซึ่งผู้เขียนอยากจะเรียกว่า “บทเรียนแทบเล็ตช่วยสอน (Tablet Assisted Instruction: TAI)”

ไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปไกลเท่าใด การนำเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาตัวบทเรียนก็ก้าวไปไกลเท่านั้น และถึงแม้จะมีการพัฒนาให้สามารถเป็นบทเรียนแทบเล็ตช่วยสอน แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ไม่ได้มีความสำคัญลดน้อยลง แต่กลับเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับบทเรียนแทบเล็ตช่วยสอน เนื่องจากปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถพัฒนาบทเรียนขึ้นมาได้ไม่ยากเกินความสามารถของบุคคลทั่วไป ซึ่งในการพัฒนาตัวบทเรียนในแต่ละครั้ง สามารถพัฒนาทั้งในคอมพิวเตอร์และแทบเล็ตควบคู่กันไป

TAI CAI

บทเรียนสมัยนี้ไม่ว่าจะถูกนำเสนอในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอนิเมชัน วิดีโอ เกม ฯลฯ ต่างก็ได้รับความสนใจจากผู้คนจำนวนมาก และเป็นสิ่งที่สมัยนี้ใครๆ ก็สามารถสร้างบทเรียนขึ้นมาได้ ซึ่งเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือบทเรียนแท็บเล็ตช่วยสอนนั่นก็คือโปรแกรม Adobe Captivate 6

Adobe Captivate 6

ในบทความนี้ผู้เขียนจะไม่ได้กล่าวถึงการใช้งาน Adobe Captivate 6 แต่จะกล่าวให้เป็นชนวนให้คิดสักนิดว่า จะดีหรือไม่ ถ้าสร้างบทเรียนขึ้นมาเพียงครั้งเดียว แต่สามารถส่งออกไฟล์ไปใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์และแทบเล็ตได้ในเวลาเดียวกัน แถมยังรองรับเทคโนโลยี HTML5 ที่สามารถเปิดได้ทุกแพลตฟอร์มอีกด้วย

Copyright © แอดมิน ProgramsDD 17-04-2556

โฆษณา