สร้างสื่อ PowerPoint ด้วยการใช้ Game Excel & Captivate

Screenshot (28)

วิธีการ

1.  สร้างพื้นหลังด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

2.  นำภาพหรือรูปจากเอกสาร/หนังสือมาแสกน

3.  จัดเนื้อหาความรู้ประกอบด้วยภาพ (จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้น)

4.  หากมีคลิปวิดีโอ/เกม MS EXCEL ก็สามารถนำมาสร้างลิงค์ได้

5.  การทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้ ให้ลองดึงคำสั่งที่อยู่ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวมาใช้

6.  สร้างแบบทดสอบด้วย Captivate ซึ่งสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ โดยใช้คำสั่งการเชื่อมโยงหลายมิติ

—————————————————————————–

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ คลิกดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่นี่

วิธีการเปิดไฟล์
วิธีที่ 1 –> ดับเบิลคลิกที่ PPTVIEW แล้วคลิกยอมรับ
วิธีที่ 2 –> ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ReactionFULL แล้วคลิกอ่านอย่างเดียว

—————————————————————————–

เขียนโดย ครูบังอร เลิศบำรุงชัย

โฆษณา