Tips Windows 8

0050

ใช้แอพฯ Tile Genie ในการตกแต่งแผ่นกระเบื้องในหน้า Start Menu ของ Windows 8

0046

การตั้งชื่อกลุ่มให้กับ Start Menu ใน Windows 8

0047

การย้ายตำแหน่งของแอพฯ ทั้งกลุ่ม ใน Start Menu ของ Windows 8

ENTH

ปุ่มเปลี่ยนภาษาใน Windows 8 ตรงทาสก์บาร์ด้านขวาล่าง

Startup

การ Disable ไม่ให้โปรแกรมรันตอนบู๊ตเข้า Windows 8

โฆษณา